O Banku

 • Najważniejsze daty:

  1929 rok – z inicjatywy miejscowego nauczyciela Bolesława Dąbkowskiego powstaje Kasa Stefczyka w miejscowości Kolonia Staw Noakowski

  1939-1945 – lata wojny - Kasa nie prowadzi działalności. Po wojnie ocalały jedynie te dokumenty, które znajdowały się w kasie pancernej, reszta natomiast spłonęła

  1946 – Kasa wznawia działalność w swojej dawnej siedzibie

  1948 – Kasa zostaje przeniesiona do pałacu w Ruskich Piaskach i zgodnie z reformą bankową zmieniono nazwę na Gminną Kasę Spółdzielczą w Ruskich Piaskach

  1956 – Spółdzielnie Oszczędnościowo-Pożyczkowe stają się bankami prowadzącymi obsługę finansowo-kredytową ludności wiejskiej i pozarolniczej gospodarki nieuspołecznionej oraz obsługę finansowo-kasową jednostek gospodarki uspołecznionej. Przywrócono im także prawo prowadzenia działalności na własny rachunek

  1957 – utworzenie Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych, który stał się centralą organizacyjną i rewizyjną spółdzielni

  1975 – w wyniku ustawowego połączenia Centralnego Związku SOP i Banku Rolnego utworzony zostaje Bank Gospodarki Żywnościowej, którego udziałowcami były 1663 banki spółdzielcze, w tym Bank Spółdzielczy w Stawie Noakowskim

  1989 – przeobrażenia ustrojowe powodują istotne zmiany w Prawie Bankowym i Prawie Spółdzielczym. Bank Spółdzielczy w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim zrzeszony zostaje na dobrowolnej umowie w BGŻ S.A. w Zamościu

  1994 – otwarcie Punktu Kasowego w Rudniku

  1995 – przystąpienie do zrzeszenia w Lubelskim Banku Regionalnym S.A. Oddział w Lublinie

  2000 – oddanie do użytku nowej części budynku Banku

  2002 – w wyniku połączenia regionalnych banków zrzeszających powstaje Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., który zrzesza większość banków spółdzielczych w kraju, między innymi Bank Spółdzielczy w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim

  2006 – uzyskanie funduszy własnych na poziomie przekraczającym 1 000000 EURO wymaganych do funkcjonowania jako samodzielna jednostka

  2007 – otwarcie Punktu Kasowego w Nieliszu

  2008 – uruchomienie bankomatu w siedzibie Banku

  2012 – otwarcie Punktu Kasowego w Żółkiewce

  2013 – oddanie do użytku odnowionej części budynku Banku

  Obecnie Bank zatrudnia 17-stu pracowników, których kompetencje, kwalifikacje i zaangażowanie mają zdecydowany wpływ na charakter, atmosferę i pozycję banku. Szkolenie kadry pracowniczej jest jednym z ważniejszych zadań Banku. Wszyscy pracownicy przechodzą szkolenia zewnętrzne związane z zakresem wykonywanych obowiązków. Bankiem kieruje trzyosobowy Zarząd.

  W ramach sponsoringu uczestniczy w imprezach kulturalno- sportowych, wspiera finansowo działalność szkolnych kół zainteresowań.

  Poza standardową statutową działalnością Bank stara się być obecny w życiu społeczno - gospodarczym gmin na terenie których działa.

  Wszystkie te działania sprzyjają umacnianiu dotychczasowej pozycji banku, zwiększają skuteczność i wiarygodność jego działania oraz utwierdzają klientów w słuszności wyboru jakiego dokonali korzystając z oferty lokalnego banku spółdzielczego .

 • Rada Nadzorcza Banku

  Wyłupek Stanisław – Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Andrzej Łoński – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  Kobylarz Halina – Sekretarz Rady Nadzorczej

  Andrzej Smyk – Członek Rady Nadzorczej

  Stańczyk Stanisław - Członek Rady Nadzorczej

  Rybak Bronisław - Członek Rady Nadzorczej

  Bożek Andrzej – Członek Rady Nadzorczej

  Zarząd Banku

  Waldemar Panas – Prezes Zarządu

  Katarzyna Burcon – Członek Zarządu

  Aneta Kamieniecka – Członek Zarządu

 • Bank Spółdzielczy w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim

  Staw Noakowski 100, 22 413 Nielisz

  wpisany w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000091646, NIP 922 10 69 791, REGON 000502121

 • Centrala w Stawie Noakowskim

  Staw Noakowski 100, 22-413 Nielisz
  tel./fax 846 312 714
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Punkt Kasowy w Nieliszu

  Nielisz 279, 22-413 Nielisz
  tel. 846 312 511

  Punkt Kasowy w Rudniku

  Rudnik 73, 22-330 Rudnik
  tel. 846 841 292

  Punkt Kasowy w Żółkiewce

  ul. Hetmana Żółkiewskiego 25, 22-335 Żółkiewka
  tel. 503 877 157

 • Polityka informacyjna oraz informacje podlegające ujawnieniu dostępne są w formie papierowej w Centrali Banku w Stawie Noakowskim 100, 22-413 Nielisz, w gabinecie Głównego Księgowego, w godzinach 8-14.

  Politykę informacyjną można pobrać również tutaj.