Kredyt obrotowy

  • przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością,
  • indywidualnie ustalana kwota kredytu,
  • okres kredytowania nawet do 3 lat,
  • dogodne warunki spłaty
  • brak prowizji za wcześniejszą spłatę.