Ubezpieczenie życia, zdrowia, NNW

 • Życie Plus

  • świadczenie do 50 procent wyższe dla osób, które stosują profilaktykę zdrowotną - regularne badania i profilaktykę bezpieczeństwa - zapinanie pasów w samochodzie,
  • dobór ryzyk spośród 36 możliwych wariantów ubezpieczenia, według Twoich potrzeb ubezpieczeniowych,
  • zakres oferty jak w ubezpieczeniu grupowym, dostępnym do tej pory tylko w zakładach pracy,
  • oferta dostępna dla każdego, również dla osób posiadających wolny zawód czy bezrobotnych,
  • pokrycie kosztów utrzymania i obsługi zadłużenia w przypadku niezdolności do pracy oraz przerwanie nauki dziecka na studiach wyższych w następstwie NNW i choroby.

 • NNW Indywidualne

  • szeroki zakres ubezpieczenia niedostępny w standardowych polisach NNW oferowanych na rynku,
  • do wyboru pakiety związane z Tobą, Twoją pracą, bądź zdrowiem i życiem Twojej rodziny,
  • dodatkowe świadczenia w momencie, kiedy doszło do wypadku komunikacyjnego, a Ty miałeś zapięte pasy bezpieczeństwa.