Ubezpieczenie upraw

 

 • zabezpieczenie produkcji rolnej, która odbywa się "pod chmurką",
 • odpowiedzialność za szkody na polu lub jego części,
 • odpowiedzialność za szkody już od 8 procent ubytku w plonie w wybranych ryzykach i uprawach,
 • brak stosowania udziałów własnych,
 • stała suma ubezpieczenia,
 • automatyczne włączenie ryzyka ognia po wykupieniu klauzuli szczególnej, bez względu na przyczynę powstania szkody,
 • maksymalna wypłata odszkodowania na poziomie do 95 procent sumy ubezpieczenia w określonych ryzykach,
 • klarowny system wypłaty odszkodowania w ryzyku ujemnych skutków przezimowania,
 • likwidacja szkód wykonywania wyłącznie przez fachowców z branży rolnej,
 • dwuetapowa likwidacja szkód (w przypadku szkód spowodowanych gradem i przymrozkami wiosennymi),
 • bardzo dobra oferta ubezpieczeń zbóż (najszerszy zakres, najlepsza cena).