Ubezpieczenie sprzętu rolniczego oraz maszyn rolniczych

Generali Agro Ekspert

  • zabezpieczenie przed skutkami zniszczenia, uszkodzenia lub utraty maszyny rolniczej,
  • brak udziału własnego (w zależności od wariantu ubezpieczenia),
  • brak potrąceń amortyzacji części maszyny (w przypadku maszyn nie starszych niż 3, 5 lub 10 lat w zależności od wariantu).