Ubezpieczenie Kredytobiorców

Ubezpieczenie kredytobiorców

 • Ubezpieczenie umożliwia kredytobiorcy lub jego bliskim spłatę zaciągniętego kredytu w razie utraty przez kredytobiorcę życia, zdrowia lub zdolności do pracy zarobkowej, a nawet utraty pracy w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia:<
  • Wariant I   - ubezpieczenie na wypadek śmierci,
  • Wariant II  - ubezpieczenie na wypadek śmierci lub trwałej i całkowitej niezdolności do pracy,
  • Wariant III - ubezpieczenie na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy lub utraty pracy,
  • Wariant IV - ubezpieczenie na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy lub poważnego zachorowania,
  • Wariant V - ubezpieczenie na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy lub poważnego zachorowania lub utraty pracy,
 • Dla kredytu Bezpieczna Gotówka - możliwość wyboru dwóch wariantów ochrony:
  • Wariant I - ubezpieczenie na wypadek śmierci i trwałej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem,
  • Wariant II - ubezpieczenie na wypadek śmierci i trwałej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem oraz poważnego zachorowania.