Lokata terminowa Dopłata

Korzyści:

  • brak opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku,
  • wygoda- aby przedłużyć lokatę na następny okres, nie trzeba przychodzić do Banku - lokata zostanie odnowiona automatycznie,
  • minimum formalności - wystarczy złożenie podpisu na potwierdzeniu otwarcia lokaty,
  • swoboda dysponowania odsetkami - w przypadku automatycznego przedłużenia lokaty można podjąć odsetki w dowolnym momencie - po zakończeniu okresu, za który zostały naliczone, a przed zakończeniem kolejnego okresu, bez konieczności zerwania lokaty,
  • możliwość dokonywania wpłat na rachunek lokaty DOPŁATA w czasie trwania okresu umownego.

Najważniejsze cechy lokaty DOPŁATA:

  • termin lokaty: 3, 6 miesięcy,
  • oprocentowanie - zmienne,
  • minimalna wpłata - 1000 PLN,
  • waluta - PLN.

Depozyty w Banku Spółdzielczym w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym w ustawie o BFG).