Kredyt płatniczy

  • przeznaczony na pokrycie konkretnych zobowiązań płatniczych Kredytobiorcy,
  • indywidualnie ustalana kwota kredytu - maksymalnie iloczyn dni kredytowania oraz średnich dziennych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy w miesiącu poprzedzającym udzielenie kredytu,
  • może być udzielony na okres 30 dni.