Raport dostępności API PSD2

  API PSD2 Bankowość internetowa
Raportowany kwartał Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
14.09.2019 r. – 13.12.2019 r. 99,91 % 0,09 % 99,62% 0,38 %
14.12.2019 r. – 13.03.2020 r. 100,00 % 0,00 % 99,32 % 0,68 %
14.03.2020 r. - 13.06.2020 r. 100,00% 0,00% 97,87% 2,13%
14.06.2020 r. - 13.09.2020 r. 100,00% 0,00% 96,55% 3,45%
14.09.2020 r. - 13.12.2020 r. 100,00% 0,00% 98,55% 1,45%
14.12.2021 r. - 13.03.2021 r. 100,00% 0,00% 99,49% 0,51%
14.03.2021 r. - 13.06.2021 r. 100,00% 0,00% 99,86% 0,14%