Koronawirus - Odroczenie raty kredytu

Szczegóły rozwiązań dla przedsiębiorców, rolników (kredyty na działalność)

Klientom, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa, udostępniamy rozwiązania pozwalające m.in.: odroczyć ratę kredytu lub odnowić okres kredytowania.

Proponujemy zawieszenie:

 • spłaty raty kapitałowo-odsetkowej na okres do 3 miesięcy
 • części kapitałowej na okres do 6 miesięcy – odsetki płatne w terminach wynikających z umowy kredytu
 • raty odsetkowej na okres do 3 miesięcy

Zastosowane odroczenia terminu spłaty może spowodować:

 • wydłużenie okresu kredytowania o zastosowany analogiczny okres odroczenia
 • po okresie prolongaty pozostałe raty zostaną równomiernie powiększone o odroczone płatności
 • w przypadku odroczenia w spłacie odsetek – płatność jednorazowa w uzgodnionym terminie

Odroczenie terminu spłaty raty kredytu może dotyczyć:

 • kredytów obrotowych
 • kredytów inwestycyjnych

Wzór Wniosku o odroczenie terminu spłat rat znajduje się TUTAJ

Wnioski o zawieszenie terminu spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:

 • adresu e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.– należy załączyć skany wypełnionych i podpisanych formularzy
 • listownie/kurierem na adres: Staw Noakowski 100, 22-413 Nielisz z dopiskiem „Odroczenie rat COVID - 19”
 • w Centrali Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim.

Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji.
Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, o decyzji powiadomimy Państwa niezwłocznie.

Pozytywna decyzja, wiąże się z zawarciem aneksu do umowy zmieniającego harmonogram spłat kredytu. Aneks będzie można podpisać:

 • w Banku
 • korespondencyjnie

Podpisanie aneksu korespondencyjnie

 1. aneks otrzymają Państwo wiadomością zwrotną na wskazany we wniosku adres email
 2. prosimy o wydrukowanie aneksu w dwóch egzemplarzach, podpisanie egzemplarzy zgodnie ze wzorem podpisu złożonego podczas zawierania umowy kredytowej
 3. wysłanie dwóch podpisanych oryginałów aneksu przesyłką kurierską na adres:

  Bank Spółdzielczy w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim
  Staw Noakowski 100
  22-413 Nielisz
  z dopiskiem „Odroczenie rat COVID - 19”
 1. Bank niezwłocznie odeśle drugi egzemplarz aneksu na adres korespondencyjny.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasieBank Spółdzielczy w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim może pracować w ograniczonym zakresie. Prosimy o sprawdzenie wcześniej godzin otwarcia. Informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco.

Szczegóły rozwiązań dla klientów indywidualnych (kredyty detaliczne, hipoteczne)

Klientom, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa, udostępniamy rozwiązania pozwalające m.in.: odroczyć raty kredytu lub odnowić okres kredytowania.

Proponujemy zastosowanie tzw. wakacji kredytowych, czyli zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych na rekomendowany okres do 3 miesięcy na wniosek Kredytobiorcy.

Jak należy uzasadnić konieczność zawieszenia spłaty kredytu?
We wniosku należy wskazać w jaki sposób pogorszyła się sytuacja finansowa Kredytobiorcy i jak to wpływa na konieczność zawieszenia spłaty rat. Bank nie będzie wymagał składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających aktualną sytuację finansowo-gospodarczą Kredytobiorcy.

Wzór Wniosku o odroczenie terminu spłat rat znajduje się TUTAJ

Wnioski o zawieszenie terminu spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:

 • adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.– należy załączyć skany wypełnionych i podpisanych formularzy
 • listownie/kurierem na adres: Staw Noakowski 100, 22-413 Nielisz z dopiskiem „Odroczenie rat COVID - 19”
 • w Centrali Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim.

Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu z ww. powodu nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji.
Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, o decyzji powiadomimy Państwa niezwłocznie.

Przesunięcie ostatecznego terminu spłaty, będzie wiązać się z zawarciem aneksu do umowy zmieniającego harmonogram spłat kredytu. Aneks będzie można podpisać:

 • w Banku
 • korespondencyjnie

Podpisanie aneksu korespondencyjnie

 1. aneks otrzymają Państwo wiadomością zwrotną na wskazany we wniosku adres email
 2. prosimy o wydrukowanie aneksu w dwóch egzemplarzach, podpisanie egzemplarzy zgodnie ze wzorem podpisu złożonego podczas zawierania umowy kredytowej
 3. wysłanie dwóch podpisanych oryginałów aneksu przesyłką kurierską na adres:

  Bank Spółdzielczy w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim
  Staw Noakowski 100
  22-413 Nielisz
  z dopiskiem „Odroczenie rat COVID - 19”
 1. Bank niezwłocznie odeśle drugi egzemplarz aneksu na adres korespondencyjny.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie Bank Spółdzielczy w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim może pracować w ograniczonym zakresie. Prosimy o sprawdzenie wcześniej godzin otwarcia. Informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco.