Lokata Standard

Korzyści:

 • wygoda - aby przedłużyć lokatę na następny okres, nie musisz przychodzić do Banku - lokata zostanie odnowiona automatycznie,
 • możliwość wydania dodatkowych dyspozycji do lokaty (dyspozycja na wypadek śmierci, pełnomocnictwo),
 • brak opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • minimum formalności - wystarczy złożenie podpisu na potwierdzeniu otwarcia lokaty lub założenie przez Internet Banking.
 • pewność zysku - z góry wiesz, ile otrzymasz odsetek, jeśli dotrzymasz lokatę do końca okresu umownego,
 • swoboda dysponowania odsetkami - w przypadku automatycznego przedłużenia lokaty możesz podjąć odsetki w dowolnym momencie - po zakończeniu okresu, za który odsetki zostały naliczone, a przed zakończeniem kolejnego okresu, bez konieczności zerwania lokaty.

Najważniejsze cechy lokaty Standard:

 • termin lokaty – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, miesięcy, oprocentowanie – stałe lub zmienne
 • termin lokaty – 24, 36 miesięcy oprocentowanie – zmienne,
 • minimalna wpłata – 500 zł, (1000 zł dla lokat 1 m-cznych),
 • waluta – PLN,
 • odnawialność lokaty – TAK,
 • negocjowanie oprocentowania lokat:
  • w złotych na stałą stopę procentową- minimalny wkład 100.000 PLN ,
  • w złotych na zmienną stopę procentową- minimalny wkład 30.000 PLN.

Depozyty w Banku Spółdzielczym w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym w ustawie o BFG).