Lokata Progres

Korzyści:

 • szeroka dostępność - dzięki niskiemu wkładowi lokata jest dostępna nawet dla tych, którzy nie dysponują dużymi oszczędnościami,
 • wygoda - aby przedłużyć lokatę na następny okres, nie musisz przychodzić do Banku - lokata zostanie odnowiona automatycznie,
 • możliwość wydania dodatkowych dyspozycji do lokaty (dyspozycja na wypadek śmierci, pełnomocnictwo),
 • brak opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • minimum formalności - wystarczy złożenie podpisu na potwierdzeniu otwarcia lokaty,
 • pewność zysku – nie musisz się martwić, że stracisz odsetki likwidując lokatę przed terminem – lokata PROGRES oprocentowana jest już od pierwszego miesiąca.

Najważniejsze cechy lokaty PROGRES:

 • termin lokaty: od 1 do 12 miesięcy,
 • oprocentowanie – zmienne, progresywne - wzrasta z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca,
 • minimalna wpłata – 100 PLN (Bank otwiera lokaty PROGRES w kwotach stanowiących wielokrotność 100 PLN),
 • waluta - PLN,
 • odnawialność lokaty – TAK, ale tylko kapitał.

Depozyty w Banku Spółdzielczym w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym w ustawie o BFG).