Lokata Dopłata

Korzyści:

 • szeroka dostępność - dzięki niskiemu wkładowi lokata jest dostępna nawet dla tych, którzy nie dysponują dużymi oszczędnościami,
 • wygoda - aby przedłużyć lokatę na następny okres, nie musisz przychodzić do Banku - lokata zostanie odnowiona automatycznie,
 • możliwość wydania dodatkowych dyspozycji do lokaty (dyspozycja na wypadek śmierci, pełnomocnictwo),
 • brak opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • minimum formalności - wystarczy złożenie podpisu na potwierdzeniu otwarcia lokaty lub założenie przez Internet Banking.
 • swoboda dysponowania odsetkami - w przypadku automatycznego przedłużenia lokaty możesz podjąć odsetki w dowolnym momencie - po zakończeniu okresu, za który odsetki zostały naliczone, a przed zakończeniem kolejnego okresu, bez konieczności zerwania lokaty,
 • możliwość dokonywania wpłat na rachunek lokaty DOPŁATA w czasie trwania okresu umownego.

Najważniejsze cechy lokaty DOPŁATA:

 • termin lokaty: 12 miesięcy,
 • oprocentowanie – zmienne,
 • minimalna wpłata – 50 PLN,
 • minimalne wpłaty uzupełniające – 50 PLN,
 • waluta - PLN,
 • odnawialność lokaty – TAK

Depozyty w Banku Spółdzielczym w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym w ustawie o BFG).