Rachunek bieżący

Rachunek bieżący dla przedsiębiorców służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń finansowych.

W ramach rachunku można korzystać z takich usług jak:

  • informacje o saldzie rachunku i/lub wolnych środkach w formie komunikatów SMS,
  • dostęp do informacji o stanie środków, wysokości odsetek i obrotach na rachunku poprzez telefoniczną informację na hasło.
  • okresowe wyciągi z operacji dokonywanych na rachunku,
  • polecenie przelewu,
  • zlecenia stałe,
  • polecenia zapłaty,
  • łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowej karcie VISA Business Debetowa - sieć ponad 4 500 bankomatów bez prowizji
  • dostęp do rachunku za pomocą Internet Bankingu.

Rachunek może otworzyć:

  • Podmiot prowadzący działalność gospodarczą - osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa, jeżeli jej przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej.