Kredyt inwestycyjny

  • przeznaczony na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia polegające na: zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości, zakupie udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego,
  • indywidualnie ustalana kwota kredytu - nie więcej niż 90% wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego,
  • okres kredytowania nawet do 15 lat,
  • dogodne warunki spłaty,
  • brak prowizji za wcześniejszą spłatę.