Zebranie Przedstawicieli 2020

Na podstawie §22 i 23 Statutu Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim Zarząd Banku
informuje, że Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w dniu 29.07.2020 r. o godz. 9:00 w Klubie Kultury - Staw Noakowski 101. W przypadku braku quorum Zebranie Przedstawicieli odbędzie się niezależnie od ilości obecnych Członków w drugim terminie w dniu 29.07.2020 r. o godz. 9:30. Porządek obrad znajduje się tutaj.