Zebrania grup członkowskich 2019

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim zaprasza Członków Banku na Zebrania Grup Członkowskich. Harmonogram i porządek obrad zebrań dostępny tutaj.