Ubezpieczenia

Życie Plus

Życie Plus

 • świadczenie do 50 procent wyższe dla osób, które stosują profilaktykę zdrowotną - regularne badania i profilaktykę bezpieczeństwa - zapinanie pasów w samochodzie,
 • dobór ryzyk spośród 36 możliwych wariantów ubezpieczenia, według Twoich potrzeb ubezpieczeniowych,
 • zakres oferty jak w ubezpieczeniu grupowym, dostępnym do tej pory tylko w zakładach pracy,
 • oferta dostępna dla każdego, również dla osób posiadających wolny zawód czy bezrobotnych,
 • pokrycie kosztów utrzymania i obsługi zadłużenia w przypadku niezdolności do pracy oraz przerwanie nauki dziecka na studiach wyższych w następstwie NNW i choroby.

Concordia

Ubezpieczenie Kredytobiorców

Ubezpieczenie kredytobiorców

 • Ubezpieczenie umożliwia kredytobiorcy lub jego bliskim spłatę zaciągniętego kredytu w razie utraty przez kredytobiorcę życia, zdrowia lub zdolności do pracy zarobkowej, a nawet utraty pracy w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia:
  • Wariant I   - ubezpieczenie na wypadek śmierci,
  • Wariant II  - ubezpieczenie na wypadek śmierci lub trwałej i całkowitej niezdolności do pracy,
  • Wariant III - ubezpieczenie na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy lub utraty pracy,
  • Wariant IV - ubezpieczenie na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy lub poważnego zachorowania,
  • Wariant V - ubezpieczenie na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy lub poważnego zachorowania lub utraty pracy,
 • Dla kredytu Bezpieczna Gotówka - możliwość wyboru dwóch wariantów ochrony:
  • Wariant I - ubezpieczenie na wypadek śmierci i trwałej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem,
  • Wariant II - ubezpieczenie na wypadek śmierci i trwałej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem oraz poważnego zachorowania.

  Concordia

Ubezpieczenie samochodu (OC, AC, NNW)

Concordia Auto

 • solidna likwidacja szkód,
 • pełny zakres ochrony Auto Casco od wszystkich ryzyk (all risks),
 • naprawa pojazdu według cen części oryginalnych danej marki (w wariancie serwisowym),
 • ubezpieczenie bagażu oraz szyb bez opłaty dodatkowej składki,
 • odpowiedzialność za drobne szkody Auto Casco już od 400 zł,
 • bezpłatna pomoc na drodze w ramach ubezpieczenia Auto Assistance w cenie podstawowego OC i AC,
 • naprawa pojazdu na drodze lub holowanie w dowolnie wybrane miejsce do 200 km oraz pojazd zastępczy do 5 dni na terenie Polski i Europy (w Assistance Premium)
 • możliwość ubezpieczenia życia kierowcy nawet na 100 000 zł,
 • porada prawna na telefon, również w momencie kontroli drogowej lub po wypadku.

Concordia

Ubezpieczenie mieszkania, domu

Concordia Plus

 • zabezpieczenie domu, mieszkania i jego wyposażenia, a także domków letniskowych, obiektów małej architektury, kolektorów słonecznych, nagrobków, grobowców, sprzętu wykorzystywanego do prowadzonej działalności czy siłowników do bram,
 • ochrona od zdarzeń losowych przez cały rok, np. uszkodzenie rynny pod ciężarem śniegu w zimie,
 • odpowiedzialność Concordii za koszty poszukiwania szkody, gdy nie jest znana jej przyczyna - możliwość rozszerzenia odpowiedzialności o koszty materiałów uszkodzonych podczas poszukiwania szkody,
 • interwencja specjalisty np. hydraulika, elektryka oraz pokrycie kosztów jego dojazdu i robocizny,
 • ochrona w ramach OC obowiązująca na terenie Europy (obejmuje czynności życia codziennego i nieruchomości),
 • możliwość ubezpieczenia kilku nieruchomości na jednej polisie.

Concordia

NNW Indywidualne

NNW Indywidualne

 • szeroki zakres ubezpieczenia niedostępny w standardowych polisach NNW oferowanych na rynku,
 • do wyboru pakiety związane z Tobą, Twoją pracą, bądź zdrowiem i życiem Twojej rodziny,
 • dodatkowe świadczenia w momencie, kiedy doszło do wypadku komunikacyjnego, a Ty miałeś zapięte pasy bezpieczeństwa.

Concordia

Kursy walut

Kursy walut2019-01-15 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1563
1 USD3.6320
1 CHF3.6595
1 GBP4.6453
więcej