Ubezpieczenie mieszkania, domu

Concordia Plus

  • zabezpieczenie domu, mieszkania i jego wyposażenia, a także domków letniskowych, obiektów małej architektury, kolektorów słonecznych, nagrobków, grobowców, sprzętu wykorzystywanego do prowadzonej działalności czy siłowników do bram,
  • ochrona od zdarzeń losowych przez cały rok, np. uszkodzenie rynny pod ciężarem śniegu w zimie,
  • odpowiedzialność Concordii za koszty poszukiwania szkody, gdy nie jest znana jej przyczyna - możliwość rozszerzenia odpowiedzialności o koszty materiałów uszkodzonych podczas poszukiwania szkody,
  • interwencja specjalisty np. hydraulika, elektryka oraz pokrycie kosztów jego dojazdu i robocizny,
  • ochrona w ramach OC obowiązująca na terenie Europy (obejmuje czynności życia codziennego i nieruchomości),
  • możliwość ubezpieczenia kilku nieruchomości na jednej polisie.

Concordia

Kursy walut

Kursy walut2019-01-16 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1485
1 USD3.6381
1 CHF3.6514
1 GBP4.6691
więcej